B.B.İ.BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla B.B.İ.Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. (“Bursa Bilgi İşlem” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, hizmetlerimize ilişkin deneme ve başvuru taleplerinin toplanması, deneme ve başvuru taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi, platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin sağlanması, platformun performans ve işlevselliğinin arttırılması, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal iletişim amaçları başta olmak üzere operasyonel ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerimizden ilgili kişilerin faydalandırılması ve Şirket ile ilişki içerisinde bulunan tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ile açık rızanızın bulunması halinde kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama ve yeniden hedefleme odaklı veri analitiği çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, internet sitesi kanalı vasıtasıyla elektronik ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki başvuru yöntemlerinden herhangi birini kullanarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Adres: Kükürtlü Mah. Oulu Caddesi Oylum Gökberk Sitesi F Blok No: 17 D: 11 Osmangazi / Bursa / Türkiye
Telefon: 0 (224) 225 07 75
e-Mail: mail@bursabilgiislem.com
             muhasebe@bursabilgiislem.com